Grupos autonómicos

 • Grupo ENCOMAT, da Universidade de Vigo (técnicas electrocinéticas)
 • Grupo de Enxeñería da auga da Universidade da Coruña
 • Grupo Novos Materiais – Dpto. Física aplicada- Universidade de Vigo
 • Grupo de Fotogrametría e teledetección próximas da Universidade de Vigo
 • Grupo CIMA (Centro de enxeñería mecánica e automoción) da Universidade de Vigo
 • Grupo SIDOR (Statistical Inference, Decision & Operations Research) da Universidade de Vigo
 • Grupo de Estudos ambientais aplicados ao patrimonio natural e cultural da Universidade de Santiago de Compostela
 • Grupo de Aplicacións Industriais do Láser da Universidade da Coruña

Grupos nacionais

 • Grupo Tamices moleculares e outros materiais da Universidade de Cádiz
 • Grupo de Mecánica de Rocas da Universidade Politécnica de Madrid
 • Grupo de Petroloxía da Universidade de Oviedo
 • Grupo de Rocas industriais do IGME
 • Grupo de Enxeñería do Terreo da Universidade de Oviedo

Grupos internacionais

 • Grupo de Engenharia civil da Universidade do Minho en Braga
 • Department of Civil Engineering da University of Minnesota Duluth
 • Institute of electronic structure and laser -Foundation for Research and Technology- Hellas (IESL-FORTH)
 • Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa