Laboratorio de Mecánica de Rochas

Laboratorio John P. Harrison

Neste laboratorio realízanse os ensaios para caracterización xeotécnica de rochas e solos, contando co equipo seguinte:

 • Equipo estándar de laboratorio para a realización de ensaios sinxelos de densidade e humidade.
 • Prensa Franklin para a realización de ensaios indirectos de resistencia a compresión simple ou test “point load index”.
 • Equipos de corte de rocha con disco en húmido, e diámetros de 200 mm a 650 mm.
 • Equipo de extracción de testigo con diámetros de 25 mm a 110 mm.
 • Equipo de refrentado de probetas para diámetros de 25 mm a 110 mm.
 • Unha pulidora e rectificadora de rochas para a preparación final de mostras.
 • Equipo de caracterización xeotécnica de campo segundo as recomendacións da Sociedade Internacional de Mecánica de Rochas, que inclúe compases con clinómetro Freiberger, martelo de Schmidt ou esclerómetro, así como diversos utensilios de medida.
 • Equipo penetrométrico de molinete para realizar ensaios “vane-test”.
 • Equipo de ensaios de compresión, que inclúe:
  • Un bastidor e marco de compresión oleoneumático de 2000 kN, con pratos de compresión e sistema de dobre efecto, con protección segundo normativa europea ENV206. Sistema de adquisición de datos de presión.
  • Equipo de colocación e sistema de adquisición de datos para LVDTs.
  • Equipo para toma de datos con galgas extensiométricas.
  • Celda de Hoek para ensaios de compresión triaxial con Diámetros 30 mm, 38 mm, Nx e 84 mm.
  • Equipo para ensaio Brasileño

Laboratorio mineralúrxico

O laboratorio de concentración de menas conta cos seguintes equipos:

 • Machacadora de mandíbulas.
 • Muíño de rodetes.
 • Muíño de bolas.
 • Equipo de cribado.
 • Separador electrostático.
 • Separador magnético.
 • Celas de flotación.
 • Equipo de medios densos.
 • Mesa de sacudidas.

Laboratorio de Enxeñería Cartográfica

 • Sistema láser de medición de coordenadas 3D.
 • Cámara termográfica.
 • Cámara visible.
 • Termohigrómetro.
 • Luxómetro.
 • Sonómetro.
 • Drone DJI S1000.
 • Drone Phantom 2.
 • Láser escáner 3D Faro Focus.

Laboratorio de Conservación do Patrimonio Cultural

 • Goniómetro Phoenix-300 Touch SE equipado cun sistema de dosaxe automática e unha cámara CCD con zoom de 6.5x. Emprégase para medición do ángulo de contacto (estático e dinámico) e propiedades relacionadas coa mollabilidade das superficies.
 • Microscopio estereoscópico NIKON SMZ800.
 • Microscopio petrográfico ZEISS Axioscope 5 con cámara dixital.
 • Espectrofotómetro Minolta CM-700d co software SpectraMagicTM Nx para a medición da cor das superficies.
 • Brillómetro 60Plus (Konica Minolta) para a determinación do brillo de superficies.
 • Rugosímetro Mitutoyo SJ400 para a determinación de diferentes parámetros de rugosidade.

Laboratorio de visión artificial

 • Sistema de cámaras hiperspectrais e cámaras dixitais para a medida de reflectancia e determinación de características asociadas a este parámetro como anomalías en rochas (inclusións minerais, colonización liquénica, etc.).
 • Cámara Sick ColorRanger E50 (Ranger-E50434), matricial, capaz de realizar un “MultiScan” e solicitar información 3D e RGB en distintas partes do sensor CMOS.
 • Sistema de iluminación LED branca e Láser de clase IIIB. Plataforma electromecánica do prototipo.
 • PC con software de MVTec Halcon 12.
 • Tamén se dispón dun cámara 3D láser scanner e un 2D lineal, que en conxunción achegan información 3D en escala de grises. Os vectores obtidos tras o procesado das imaxes son tratados con técnicas de Machine Learning para levar a cabo labores de control de calidade.

Software

Cóntase con diversos programas de aplicación directa á Mecánica de Rochas, e de visualización e cuantificación de ocos subterráneos que se relacionan seguidamente:

 • Dips.
 • Unwedge.
 • Rockdata e RocLab.
 • Flac 2D e 3D.
 • UDEC.
 • Rhinoceros.