Inicio

 

 

Laboratorio de Bioquímica

O Laboratorio de Bioquímica centra a súa actividade de I+D nos campos da enzimoloxía, a tecnoloxía enzimática e a biotecnoloxía dirixidas ao desenrolo de procesos e ingredientes con base e aplicación na industria, principalmente alimentaria. Para elo desenrola distintas liñas de investigación e proxectos de carácter nacional e internacional con distintos colaboradores da academia e a industria.